wyszukiwarka zaawansowana
 • więcej

Wyposażenie ADR

Czym właściwie są towary ADR? Umowa międzynarodowa ADR określa w sposób bardzo oględny czym są  towary niebezpieczne. Zgodnie z nią są   to towary, których przewóz jest zabroniony lub jest dopuszczalny, tylko pod warunkiem posiadania odpowiedniego wyposażenia ADR pojazdu. Jak rozpoznać, że towar należy do grupy towarów niebezpiecznych? Po pierwsze i najważniejsze każdy przewoźnik, powinien mieć świadomość, że towar niebezpieczny może spowodować nagłe, niekontrolowane zagrożenie dla ludzi i środowiska, może być przyczyną śmierci, zatrucia, pożaru czy zniszczenia.  Towary, przy transporcie których jest wymagane odpowiednie wyposażenie adr pojazdu mają nadany 4-cyfrowy numer UN. Dzięki nadanym kodom identyfikującym towar ADR, tworzone są   karty charakterystyki towaru, na podstawie których przewoźnik otrzymuje informację, do jakiej grupy należy produkt i jakie jest obowiązkowe wyposażenie pojazdu podczas transportu drogowego. 4-cyfrowy numer UN, to numer bez, którego bezpieczny transport towaru ADR nie jest możliwy, to on określa wszystkie obowiązkowe akcesoria ADR wyposażenia pojazdu, aby zminimalizować skutki wynikające z zagrożenia transportem towarów niebezpiecznych.   

Obowiązkowe wyposażenie ADR pojazdu do transportu

Pojazd samochodowy lub zespół pojazdów transportujący materiały ADR musi posiadać wymagane wyposażenie ADR oraz musi zostać odpowiednio oznakowany, zgodnie z “Europejską Umową Dotyczącą Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych”, w skrócie Umową ADR.

 

Jednostka transportowa zgodnie z Umową ADR powinna posiadać następujące wyposażenie transportowe :

 • dokument ze zdjęciem kierowcy
 • pisemną instrukcję ADR
 • certyfikat pakowania
 • świadectwo ADR
 • świadectwo dopuszczenia
 • dokument przewozowy (z numerem UN, nazwą towaru ADR zgodną z wykazem towarów niebezpiecznych, numerem wymaganych naklejek), określenie trasy przejazdu, zezwolenia i uzgodnienia ADR

 

Do elementów obowiązkowego wyposażenia ADR pojazdu należą:

 • dwie gaśnice, minimum 2 kg z plombą i datą ważności na każdy samochód, chyba, że pojazd posiada zamontowane na stałe urządzenie gaszące
 • klin pod koła, dopasowany do masy pojazdu
 • dwa stojące znaki ostrzegawcze
 • kamizelka odblaskowa dla każdego członka załogi
 • latarka beziskrowa - dla każdego członka załogi
 • maska lub półmaska przeciwgazowa, jeżeli wymaga tego instrukcja wyposażenia pojazdu
 • inny sprzęt, niezbędny do wykonania działań podstawowych podczas np. nieznacznych wycieków, chroniący środowisko

Wyposażenie pojazdu - wszystko dla bezpieczeństwa podczas transportu

 

Dodatkowo dla zachowania bezpieczeństwa, do obowiązkowego wyposażenia pojazdu należy również odpowiednie oznakowanie pojazdu. Pojazd może zostać oznaczony:

 • tablicami ADR
 • naklejkami ostrzegawczymi
 • tablicami z numerami rozpoznawczymi  

 

Przewóz materiałów niebezpiecznych pojazdami z odpowiednim wyposażeniem transportowym powinno planować się tak, aby przebiegał, w miarę możliwości, po jezdniach dobrej jakości oraz o niewielkim natężeniu ruchu. Zaleca się, aby omijał ośrodki wypoczynkowe, sportowe czy części mieszkalne miast. Nie dotyczy to przewozu paliw płynnych o pojemności do 7000 litrów, gdzie trasę przewozu przez miasto wyznacza wojewoda lub prezydent.

 

Dynamiczny rozwój technologiczny stwarza zapotrzebowanie na coraz większe zużycie różnego rodzaju produktów. Wiele z tych produktów czy materiałów niezbędnych w procesie produkcyjnym zaliczamy do grupy materiałów niebezpiecznych, podlegającym przepisom ADR. Tylko odpowiednie wyposażenie adr pojazdu oraz edukacja osób biorących udział w procesie pakowania i transportu, tego typu towaru minimalizuje zagrożenia dla człowieka i środowiska, mogące wystąpić podczas transportu drogowego.Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl